Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej NFZ

NFZ
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Łężkowice 115 przyjmuje pacjentów od 1 marca 2013 roku tel. 12 284 00 60
Skierowanie w celu leczenia wydaje: lekarz chirurg, neurochirurg, reumatolog, internista, onkolog, urolog, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurolog, pulmonolog, ginekolog, lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, lekrz poz w przypadku udokumentownej choroby przewlekłej.
W Ośrodku Dziennym lekarz rehabilitacji medycznej, bada pacjenta, kwalifikuje do leczenia, zaleca leczenie w tym 5 zabiegów dziennie w czsie 3 godzin z możliwością odpoczynku między zabiegami.
Zlecane zabiegi to: kinezyterapia, masaż, prądy, magnetronik, hydroterapia, krioterapia, światłolecznictwo.
Leczenie trwa 3-6 tygodni wg zlecenia lekarza prowadzącego
Po zakończeniu leczenia: pacjent otrzymuje wypis, zalecenia, informacje dla lekarza kierującego, zwolnienie lekarskie.