Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

TERAPIA USTNO-TWARZOWA I TERAPIA RĘKI

 
T E R A P I A  U S T N O – T W A R Z O W A    I    T E R A P I A      R Ę K I
 
Pierwszy dzień: 29 maja 2013 r. od 9.00-19.00
Drugi dzień: 30 maja od 8.00-18.00
Cena : 600 zł od osoby (25 godzin lekcyjnych)
Miejsce: Łężkowice 115 Niepołomickie Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
 
Zapisy wraz z zaliczką do 15 kwietnia 2013 r. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona
KONTAKT DO ORGANIZATORA: agni.ru@interia.pl 509259482
Każdy z uczestników otrzyma materiały warsztatowe oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach szkoleniowych.
Prowadzący : dr Teresa Kaczan-logopeda, terapeuta SI, terapeuta certyfikowany-dyplomowany, międzynarodowy- metody Castillo Moralesa oraz ergoterapii w pediatrii.
Zarys programu:
Blok I. Terapia ustno-twarzowa i jej rola dla funkcji jedzenia i mowy.
Anatomia mięśni mimicznych twarzy-funkcje i ich wpływ na rozwój funkcji ssania, jedzenia i picia.
Stymulacja mięśni mimicznych twarzy w zespołach neurologicznych i ciężkich wadach genetycznych.
Regulacja napięcia mięśniowego w porażeniu nerwu twarzowego i trójdzielnego.
Anatomia funkcjonalna języka-budowa oraz funkcje. Stymulacja w zaburzeniach jedzenia i żucia.
 
Blok II. Ergoterapia w pediatrii - Terapia ręki. Rola ręki w rozwoju psychomotorycznym i mowy u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi na podstawie ergoterapii w pediatrii.
 
1.Anatomia i Fizjologia ręki oraz jej rola w rozwoju człowieka.
2.Rozwój ręki od urodzenia do 7 roku życia według Papouszka.
3.Etapy rozwoju chwytu i czynności motorycznej ręki.
4.Proponowane ćwiczenia rozwijające rękę i przygotowujące do nauki jedzenia i picia (nauka jedzenia).
5.Przygotowanie do samoobsługi na podstawie metody Ester Cotton u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
6.Rozwój integracji sensomotorycznej ważnej dla nauki chwytu.
7.Propozycje terapii ręki u dzieci leworęcznych.
8.Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, pamięć słuchowa i dotykowa poprawiająca czynności ręki.
9.Ręka ,jako organ wykonawczy ludzkiej inteligencji według Marii Montessori.
10.Ocena praksji ręki według neuropsychologów-propozycje.
 
Pomoce, które powinien każdy uczestnik szkolenia zabrać:
nożyczki, kolorowe flamastry, patyczek, blok rysunkowy, piłeczka gumowa, modelina, kasza, fasola, ryż, kilka kasztanów, gruba kredka, 2 farby plakatowe, pędzel gruby do malowania, rękawiczki medyczne, szary papier-1 arkusz , jabłko, suszone owoce, miód-mały słoiczek, wata, mała miseczka , nożyczki, krem i oliwkę, karimaty, ręcznik kąpielowy, lalki do ćwiczeń, rękawiczki ,sól fizjologiczna.