Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Jakość życia pacjentów z nowotworem w warunkach domowych.

 
Choroba Nowotworowa jest chorobą cywilizacyjną, ma ciągłe tendencje do wzrostu, dotyczy wszystkich grup społecznych, nie ma pewnych sposobów leczenia, jest zagrożeniem dla życia.
Dla pacjentów z chorobą nowotworową najważniejszą wartością w życiu jest zdrowie.I nie ma tu żdanego znaczenia płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status materialny itp.
Pojęcie jakość życia pojawiło się po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechodziło stopniową ewolucję. Początkowo oznaczało ono dobre życie w sensie typowo konsumpcyjnym, wyrażające się zasobnym stanem posiadania. Następnie zostało rozszerzone na obszary być co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych kryteriów: edukacji, wolności, zdrowia, szczęścia itp.
Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych i stanowią 20% lub więcej ogółem zgonów. U mężczyzn wzrasta stopniowo wraz z wiekiem, osiągając szczyt w grupie wieku 65-69 lat. U kobiet szczyt ten osiągnięty jest w grupie 70-74 lata. Choroba nowotworowa w różnym stopniu zmienia jakość życia, jest uważana za najbardziej stresującą ze wszystkich chorób.
Osobisty styl życia gra ważną rolę w powstawaniu i przebiegu chorób zwłaszcza nowotworów złośliwych. Każdy człowiek może sam zadecydować jak się odżywiać lub czy palić. Przyczyną ok. 80% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych jest styl życia ludzi. Wpływa na niego sposób odżywiania, stosowanie używek, leków, kosmetyków, ale również powietrze którym oddychamy, woda którą pijemy, produkty chemiczne z którymi mamy doczynienia, promieniowanie na które jestesmy narażeni, i wreszcie najrozmaitsze wpływy w miejscu pracy, w znacznym stopniu określają nasz nowotworowy los. Rolą lekarzy i pielęgniarek jest przekazywanie informacji o ryzyku i promowanie prozdrowotnych zachowań.
Do metod stosowanych w leczeniu choroby nowotworówej zaliczamy: leczenie chirurgiczne, leczenie promieniowaniem jonizujacym(radioterapia), leczenie chemiczne (chemioterapia), leczenie hormonalne. Choroba nowotworowa, jak spośród przewleklych, zaburza prawidłowe funkcjonowanie człowieka zarówno w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Każdy z chorych powinien mieć odpowiednie wsparcie, a wokół siebie ludzi motywujacych go do walki z chorobą, pocieszających oraz pocieszających w chwilach załamania.
Rola lekarzy i pielegniarek jest przekazanie informacji o ryzyku i promowanie prozdrowotnych zachowań. Bardzo ważna rolę odgrywa profilaktyka nowotworów. W zapobieganiu nowotworów wykorzystuje się znajomość naturalnego przebiegu choroby nowotworowej.