Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

 
1. Charakterystyka Oddziału.
 
Formuła Dziennego Oddziału Psychiatryczno Rehabilitacyjnego opiera się na kompleksowych usługach psychiatrycznych, psychologicznych i terapeutycznych świadczonych dla osób z rozpoznaniami zaburzeń z obszaru depresji, zaburzeń nastroju. Sposób funkcjonowania takiego Oddziału polega na codziennych zajęciach dostosowanych zarówno do potrzeb całej grupy pacjentów, jak i do indywidualnych możliwości każdego z nich. Zajęcia i warsztaty odbywające się w ramach Oddziału mają w założeniu pomóc osobom w pokonywaniu swoich trudności emocjonalnych oraz w powrocie do zdrowia i funkcjonowania społecznego.
 
2. Cele:

 • Poprawa funkcjonowania indywidualnego i społecznego pacjentów chorujących na choroby psychiczne, w szczególności mających kolejne epizody choroby, chorujących przewlekle lub też dla pacjentów z pierwszym epizodem choroby przewlekającym się z nasileniem objawów negatywnych.
 • Poprawa funkcjonowania ma poprawić jakość życia pacjentów, jakość życia ich rodzin, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby bądź przedłużenie czasu remisji.

 
3. Formy pomocy, treningi:

 • Diagnostyka psychiatryczna i farmakologia, badania lekarskie
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Konsultacje indywidualne, wspierające, podtrzymujące
 • Psychoterapia grupowa
 • Kontakt z rejonowymi placówkami opieki psychiatrycznej, ośrodkami pomocy społecznej, porady socjalne
 • Psychoedukacja – umiejętność rozpoznawania objawów choroby ze szczególnym uwzględnieniem objawów prodromalnych, zasady farmakoterapii, znaczenie leków, działania uboczne leków, aktywna farmakoterapia, przedstawianie możliwości terapeutycznych i struktur instytucji zapewniających pomoc dla osób chorych (MOPS, ŚDS i inne)
 • Społeczność terapeutyczna – spotkania całego oddziału, omawianie spraw codziennych i planowanie aktywności oddziału. Trening ról społecznych – wybory starosty grupy.
 • Zajęcia terapeutyczne: choreoterapia, psychorysunek, relaksacja, muzykoterapia, arteterapia,
 • Poradnictwo zawodowe – badania pacjentów pod kątem ewentualnych możliwości zawodowych (poradnictwo rentowe, WTZ, zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej, firmy społeczne)
 • Treningi i warsztaty zajęciowe:
 1. kulinarny – przygotowywanie posiłków i ich wspólne spożywanie przez pacjentów i część personelu, zakup środków spożywczych z elementami treningu budżetowego, przechowywanie środków spożywczych, higiena przygotowywania posiłków, nakrywanie do stołu, spożywanie posiłków jako umiejętność społeczna (trening rozmowy, zwyczaje przy stole).
 2. trening higieniczny, zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny, umiejętności mycia rąk i twarzy, pielęgnacji dłoni, używania podstawowych środków kosmetycznych
 3. trening rozmowy – podejmowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy, zajęcia teoretyczne i praktyczne
 4. trening budżetowy – planowanie wydatków, poznawania wartości pieniądza i jego siły nabywczej, ewentualnie trening talonowy
 5. trening koncentracji uwagi i ćwiczenia pamięci – słuchanie, oglądania informacji, powtarzanie ich, wyciąganie wniosków
 6. trening higieny snu – zasady higieny snu, trening relaksacyjny, trening redukcji bodźców
 7. trening lekowy – przygotowywanie właściwych dawek leków, sposoby pomagające w regularnym zażywaniu lekarstw
 8. trening planowania czasu
 9. trening wykorzystywania komputera i internetu – możliwość korzystania z poczty internetowej, umiejętność korzystania z wyszukiwarki internetowej i edytora tekstów.

 
4. Pacjenci przebywają w ramach Dziennego Oddziału Psychiatryczno Rehabilitacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, przez okres ok. 3 - 4 miesięcy. Praca psychoterapeutów i psychiatry podlega regularnej superwizji.