Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla DorosłychPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (osoby dorosłe powyżej 18 r.ż.)

         Poradnia świadczy usługi dla dla dorosłych powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych.
        W poradni świadczeń udzielają lekarze specjaliści psychiatrii oraz zespół psychologów.
Psychologowie oraz lekarze wystawiają opinie i zaświadczenia niezbędne do ZUS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce etc.  
        Psycholodzy-Terapeuci posiadają konieczne w pracy psychoterapeutycznej kwalifikacje, podnosząc swoje umiejętności i wiedzę poprzez szkolenia w uznanych ośrodkach terapeutycznych w Krakowie: Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, Oddział Leczenia Nerwic I Zaburzeń Osobowosci Katedra Psychiatrii CM UJ, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Instytut Integralnej Terapii Gestalt.

        Praca terapeutów odbywa się pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
         Obecnie czas oczekiwania na indywidulną psychoterapię w ramach NFZ wynosi ok. 6 miesięcy. Świadczymy także prywatne usługi, w ramach których czas oczekiwania na psychoterapię indywidulną wynosi ok. 2 tygodnie.

1.   Pacjentom z jakimi zaburzeniami udzielamy pomocy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla      Dorosłych?

Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychiatryczną w ramach procesu diagnozy oraz terapii różnorakich zaburzeń psychicznych, do których należą m.in: organiczne zaburzenia psychiczne ( otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona etc.);

 

 • zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków;
 • schizofrenie, zaburzenia urojeniowe;
 • zaburzenia nastroju ( epizody depresyjne, maniakalne);
 • zaburzenia nerwicowe ( fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami lęku, zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.;
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się);
 • zaburzenia snu ( bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne);
 • dysfunkcje seksualne;
 • zaburzenia osobowości i zachowania;
 • upośledzenia umysłowe ( lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie).

2.  Kto może skierować Państwa do Poradni Zdrowia Psychicznego?

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

Do psychologa może skierować:

 • lekarz POZ

lub

 • inny specjalista;

3.  Jaki rodzaj świadczeń możecie Państwo uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych?

Świadczymy usługi w zakresie:

 • diagnoza inteligencji;
 • diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych;
 • diagnoza i psychoterapia zaburzeń osobowości;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • psychoterapia indywidualna;
 • psychoterapia małżeńska;
 • psychoedukacja;
 • działania profilaktyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • orzecznictwo;
 • konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej;
 • kierowanie na badania diagnostyczne.

 Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

  Poznaj zespół specjalistów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych:

Lekarze
 

 Psycholodzy

ZAPRASZAMY


Oprac. Urszula Cichoń, Anna Paluch

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 12/281 37 64 lub 12/284 00 60

Faks: 12/281 16 05

E-mail: m.nowak@ncpl.pl