Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Terapia Biofeedback

 Terapia EEG Biofeedback – 
nowe możliwości terapeutyczne dla dzieci i dorosłych

          Terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych jak i leczeniu wielu chorób. EEG Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Jej olbrzymią zaletą jest brak skutków ubocznych.

 

           W Niepołomickim Centrum Profilaktyczno - Leczniczym pracownia EEG Biofeedback funkcjonuje od 2007 roku. Treningi prowadzone są przez doświadczonych terapeutów pod nadzorem lekarzy specjalistów – neurologa i psychiatry dziecięcego, co zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej terapii.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu najmłodszych pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi.

 ZAPRASZAMY NA TRENINGI EEG BIOFEEDBACK –  

POMOGĄ CI W UZYSKANIU LEPSZYCH WYNIKÓW W SZKOLE, PRACY, SPORCIE I PRACY TWÓRCZEJ ORAZ POPRAWIĄ TWOJE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Treningi EEG Biofeedback wykonujemy odpłatnie wg cennika zamieszczonego poniżej:

  

TRENINGI EEG BIOFEEDBACK

Pierwsza sesja

90,00

Kolejne sesje

55,00

 1. Co to jest EEG Biofeedback?

         EEG Biofeedback (EEG - elektroencefalograf, z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Terapia EEG Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym mózgu, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu.

 1. Dlaczego jest ważne wytwarzanie odpowiednich fal?

             Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu. Na przykład fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie a fale beta1 za aktywne myślenie. Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

 1. Co dają treningi EEG Biofeedback?

           Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów pod nadzorem lekarza. Każdy trening jest monitorowany przez komputer. Istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników.

 

 1. Wskazania do treningów EEG Biofeedback

         Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, psychosomatycznymi i psychicznymi. Treningi EEG Boifeedback znajdują zastosowanie w terapii zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Treningi dla DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI W NAUCE

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. W naszej placówce stosujemy terapię EEG Biofeedback przede wszystkim u dzieci i młodzieży z problemami takimi jak:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 •  zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
 •  wady rozwojowe języka
 •  zaburzenia rozwoju mowy
 •  zaburzenia pamięci
 •  rozumienia czytanego tekstu
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 •  słaba wytrzymałość poznawcza
 •  brak motywacji do nauki
 •  zaburzenia snu
 •  lęki
 •  zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 •  nerwice
 •  moczenie nocne
 • zachowania opozycyjne i buntownicze
 •  agresja
 •  tiki
 •  niekontrolowane wybuchy gniewu
 •  negatywne i natrętne myśli
 •  nadmierne zmiany nastroju
 •  zaburzenia snu
 •  nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
 •  niestabilność emocjonalna
 •  fobie szkolne
 •  chwiejne „ego" u nastolatków

Treningi EEG-Biofeedback uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. 

 

Treningi WSPIERAJĄCE LECZENIE SCHORZEŃ O PODŁOŻU PSYCHOLOGICZNYM I  NEUROLOGICZNYM

Treningi EEG Biofeedback wspomagają leczenie schorzeń o podłożu psychofizjologicznym i neurologicznym tj.:

 • migreny i bóle głowy
 •  zaburzenia snu
 •  zespół chronicznego zmęczenia
 •  lęk i obniżenie nastroju typu depresyjnego
 •  natrętne myśli i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 •  uzależnienia
 •  autyzm i Zespół Aspergera
 •  porażenie mózgowe
 •  niektóre typy Epi
 •  urazy i udary mózgu
 •  przykurcze spastyczne
 •  zaburzenia ruchowe i dystonie
 •  parkinsonizm
 •  urazy narządów ruchu 

        Stopniowe wzmacnianie w treningach niskiej Bety tzw. Rytmu Sensomotorycznego (SMR), przy hamowaniu innych zakłócających fal pozytywnie wpływa na stan homeostazy Centralnego Układu Nerwowego, redukuje impulsywność, zmiany napadowe w epilepsji i w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, daje korzystne efekty w dystoniach (zaburzeniach ruchowych), w drżeniu parkinsonowskim, w przykurczach spastycznych, porażeniu mózgowym, pomaga poprawić wzorzec snu, reguluje tiki, moczenie nocne, zwiększa świadomość własnego ciała, jak również odporność organizmu na czynniki toksyczne.

Treningi USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB ZDROWYCH: UCZNIÓW, STUDENTÓW, ARTYSTÓW, MENAGERÓW, POLITYKÓW, SPORTOWCÓW

 

 •  doskonalenia pamięci i koncentracji uwagi
 •  wzrostu motywacji do pracy i do nauki
 •  rozwoju kreatywności , pomysłowości i intuicji w biznesie
 •  poprawy wytrzymałości w pracy i w nauce
 •  wzrostu koordynacji i organizacji umiejętności poznawczych związanych z wrażeniami (artyści i osoby pracujące twórczo)
 •  usprawnienia motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 •  zwiększenia odporności na stres
 •  podniesienia samooceny i pewności siebie

   Treningi EEG Biofeedback doskonalą i usprawniają funkcji mózgu. Są przeznaczone również dla osób zdrowych, szczególnie uczniów, studentów, sportowców, muzyków, aktorów, dziennikarzy, polityków, menagerów, kadry zarządzającej, a także tych osób, które z racji wykonywanej pracy są narażone na działanie pod presją czasu, od których wymaga się pewności siebie, kreatywności i odporności na stres. Często treningi EEG Biofeedback są zalecane   jako metoda podnosząca funkcje umysłowe,  a także motywację i wytrwałość poznawczą.
 

        Zwykle efektem treningów jest zwiększenie zasobów pamięciowych, wzrost koncentracji, przyspieszenie procesów kojarzeniowych, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój kreatywność i twórczego myślenia, łatwiejsze opanowywanie tremy i silnych emocji, wzrost samooceny, wytrzymałości poznawczej oraz motywacji do nauki i do pracy.

       5. Czy efekty treningu są trwałe?

Tak, efekty treningu są długotrwałe. Wyuczona umiejętność świadomego przełączania się pomiędzy różnymi stanami mentalnymi - o ile będzie wykorzystywana na codzień - jest trwała. Trening EEG biofeedback powoduje zmianę stylu życia. Pewność siebie, lepsze kontakty z bliskimi, nowe zainteresowania, polepszą jakość Twojego życia.

        6. Jak długo trwa trening Biofeedback?

                   Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 - 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Wskazane jest aby sesje treningowe wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia.
Specjaliści prowadzący terapię EEGBiofeedback

ZAPRASZAMY


  Oprac. Małgorzata Nowak

Na podstawie materiałów źródłowych

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40

Faks: 12/281 16 05

E-mail: m.nowak@ncpl.pl